10

Lektion : Vanliga verb som är lite svåra att böja

Författare: Maria Jönsson
Datum: 17 januari
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Träna på att böja sexton vanliga verb i presens, preteritum och perfekt.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.