8

Lektion : Instuderingshäfte om magnetism

Författare: Oscar Mårlind
Datum: 17 januari
Ämnen: Ma/No/Teknik, Fysik
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Instuderingsfrågor

Beskrivning

Sammanfattande text och instuderingsfrågor om magnetism.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.