8

Lektion : Instuderingshäfte om kroppen - hjärta, lungor, blod, matspjälkning, njurar och lever

Författare: Oscar Mårlind
Datum: 17 januari
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi
År: Grundskola år 4–5
Lektionstyp: Biologi

Beskrivning

Ett kortare häfte där jag försökt koka ned det viktigaste om hur kroppens inre organ fungerar.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.