2

Lektion : Text om FN + Kahoot med frågor

Författare: Linnea Argårds
Datum: 13 januari
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Interaktiva övningar

Beskrivning

Detta är en text om FN med tillhörande kahoot med frågor.

 

Länk till Kahoot: https://create.kahoot.it/share/fn-och-manskliga-rattigheter/372a6f23-cae9-4ef3-8076-04dd096cd5b6

 

Jag har använt mig av denna uppgift i samband med FN-dagen 24 oktober för att uppmärksamma det. Passar elever som går på mellan/högstadiet, eller elever som läser SVA på gymnasieskolans introduktionsprogram.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.