3

Lektion : Text + uppgift + kahoot om Älgen

Författare: Linnea Argårds
Datum: 13 januari
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Detta är en text med tillhörande frågor om Älgen. Det finns även en Kahoot om Älgen med samma frågor. 

Jag har använt mig av denna uppgift för att träna läsning och ordförståelse med elever som går i åk 7-9 eller på gymnasiets introduktionsprogram. Jag har även använt denna text/uppgift med nyanlända elever. 

 

Länk till Kahoot: https://create.kahoot.it/share/fragor-om-algen/43841df1-8b57-4fc2-ad30-ae52964b9fda    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.