3

Lektion : Worksheets for the Angela's Christmas

Författare: Galina Rexstedt
Datum: 17 december 2019
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Mina elever går på IMS och jag har skapat materialet eftersom det var svårt att hitta något som var anpassat till både elevernas ålder (15-19år) och deras kunskaper i engelska (åk 4-6). Dessutom har vi entimmerslektioner så jag behövde något kort att jobba med men ändå intressant och något man kunde ha intressanta diskussioner kring. Resultatet blev detta material som kan användas med elever med olika kunskapsnivåer.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.