5

Lektion : أفعال و تصاريف

Författare: Cheyrine Abazeed
Datum: 2 december 2019
Ämnen: Övrigt, Modersmål
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

ماضي ، مضارع  مفرد ، جمع ، أفعال ، تصاريف    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.