10

Lektion : Sambandet mellan bråk och procent

Författare: Viktoria Derkert
Datum: 27 november 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, SV/SO, SVA
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Matematik

Beskrivning

Vi har jobbat en del med bråk. Vi börjar nu titta på sambandet mellan bråk och procent. 

Använd i matematikundervisning för deltagare med svenska som andraspråk.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.