Lektion : Kreativitet på hållbar väg

Sponsor: Världsnaturfonden WWF
Datum: 22 november 2019
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Bild, slöjd, musik, idrott och hälsa, svenska, samhällskunskap,

Beskrivning

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem”. (Lgr 11 s.9)

 

Kreativitet på hållbar väg är en del i Världsnaturfonden WWFs hållbarhets- och klimatarbete. Denna handledning är riktad till pedagoger/lärare och barn/elever i förskolan, fritidshem, åk F-9 och gymnasiet. Här ges en bakgrund till kreativitets och kulturens viktiga roll i samhällsutvecklingen. Vidare presenteras konkreta exempel hur man kan arbeta skapande och ämnesövergripande. Vi får också möta fem konstnärer som ger sin syn på saken.

 

Materialet inspirerar till kreativa och skapande uttrycksformer beträffande vår tids stora utmaningar. Dagligen möts vi av klimatförändringar, krig, vattenbrist, översvämningar och så vidare. Hur kan vi stimulera unga människor att gestalta dessa utmaningar och hitta deras inre röster?

  

 

 

 

     

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.