6

Lektion : Hörförståelse - Nyheter Klartext

Författare: Galina Rexstedt
Datum: 19 november 2019
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

I denna uppgift tränar elever hörförståelse genom att lyssna på nyhetssändningar, att anteckna och att sammanfatta det de hört. Uppgiften passar bra elever i SFI C (senare delen) och SFI D, men kan användas även med andra grupper elever med SVA. Uppgiften kan anpassas lätt till antal nyheter i varje sändning.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.