1

Lektion : Programmering - Python - Kontrollera ett primtal

Författare: Pontus Haglund
Datum: 14 november 2019
Ämnen: NV/MA, Matematik, Dator/Media, Datoranvändning
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

Denna lektion går ut på att antingen hitta på eller implementera en algoritm i programmeringspråket Python. Algoritmen som föreslås i denna lektion kommer låta användaren av programmet mata in ett heltal, programmet kontrollerar sedan om det inmatade talet är ett primtal eller inte och matar ut resultatet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.