0

Lektion : Plats i klassrummet och skapa lekgrupper.

Författare: Anna Bygren
Datum: 6 november
Ämnen: SV/SO, SO
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna får vara med och tycka till om sin plats i klassrummet. Innan man lämnar ut detta pratar man med klassen om arbetsmiljön i klassrummet.

 

Man kan prata om olika klassrumms möbleringar det kan finnas. Vad olika möbleringar har för fördelar och nackdelar.

grupper kan ge eleverna möjlighet att hjälpa varandra men vad är bra att tänka på när man ska göra olika val?

 

Vem/ vilka har du svårt att sitta bredvid. konsentrera sig för man vill prata med kamrate, eller att personen stör.

Vem/ vilka kan du sitta tillsammans med då du inte blir störd och eventuellt får hlälp av denna/ dessa.

 

Vilka i klassen skulle du vilja leka med på rasten som du har svårt att hitta en möjlighet att leka med.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.