1

Lektion : Plats i klassrummet och skapa lekgrupper.

Författare: Anna Bygren
Datum: 6 november 2019
Senast uppdaterad: 9 februari
Ämnen: SV/SO, SO
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna får vara med och tycka till om sin plats i klassrummet.

 

Innan man som lärare lämnar ut detta i klassen pratar man  om arbetsmiljön i klassrummet.

 

Man kan prata om olika klassrumms möbleringar det kan finnas. Vad olika möbleringar har för fördelar och nackdelar.

Grupperingar av borden i grupper kan ge eleverna möjlighet att hjälpa varandra.

Men vad är bra att tänka på när man ska göra olika val då man får komma med önskemål till läraren?

Vem/ vilka har du svårt att sitta bredvid för att kunna konsentrera sig för man vill prata med kamraten, eller att personen brevid stör.

Vem/ vilka kan du sitta tillsammans med då du inte blir störd och eventuellt får hjälp av denna/ dessa.

Vilka i klassen skulle du vilja leka med på rasten som du har svårt att hitta en möjlighet att leka med. Då det ibland är svårt att fråga.

 

Prata om hur eleverna ska reagera när de får veta som nya plats så att de inte ventilerar sin frustration på fel sätt och gör någon ledsen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.