5

Lektion : Lär dig att ange punkter i ett koordinatsystem som talpar genom att spela Sänka skepp

Författare: Henrik Petersson
Datum: 4 november 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Övrigt, Tips
År: Grundskola år 3–9
Lektionstyp: Tävling

Beskrivning

Sänka skepp – ett kul sätt att lära sig koordinatsystemet på!

Lär eleverna koordinatsystemet och låt dem träna på att ange punkter i koordinatsystemet som talpar (x;y) genom att spela Sänka skepp mot varandra i klassen.

Spelet sänka skepp är inget nytt spel och det finns ibland med i matteböcker som en kul ”extraövning” i samband med att man går igenom koordinatsystemet. Problemet med de flesta varianter av detta spel är att man använder rutor som träffområden; Det är rutorna som på x-axeln är markerade med 1, 2, 3 osv och på y-axeln a, b,c osv. Felet med detta är att eleverna då automatiskt lär sig att tänka på x och y-värdena som ytor/rutor och inte punkter.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.