6

Lektion : Obestämd och bestämd form av substantiv SFI Kurs C och D

Författare: Erik Hector
Datum: 1 oktober 2019
Ämnen: Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En systematisk genomgång av de viktigaste reglerna för bestämd och obestämd form av substantiv i svenska språket, med tydliga exempelsatser. Materialet kan med fördel användas bit för bit under flera dagar för att inte bli alltför kompakt. Eleverna ska bidra med egna exempel under arbetet i klassrummet, och kan också få samma uppgift som hemarbete efter varje moment.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.