11

Lektion : Multiplikation och division med 10, 100, 100 etc

Författare: Stina Nyström
Datum: 30 september 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Pappret skrivs ut och lamineras. Sedan kan man med whiteboardpenna skriva upp talet som man vill multiplicera eller dividera med 10, 100, 1000 etc. Syftet är att tydliggöra att det är siffrorna i talet som ändrar värde och inte kommatecknet som byter plats (vilket många elever felaktigt lär sig / har lärt sig).     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.