7

Lektion : Frågeord - Att välja rätt SFI Kurs B och Kurs C

Författare: Erik Hector
Datum: 23 september 2019
Ämnen: Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En övning där eleverna ska välja rätt frågeord i ett antal satser.

En lista över de frågeord som kommer att behöva användas finns bifogad. Dessa frågeord måste givetvis vara presenterade och genomgågna i förväg.

Listan kan, men måste inte, visas för eleverna som en hjälp innan arbetet med övningen sätter igång.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.