3

Lektion : Bestämd eller obestämd form av substantiv SFI Kurs C och D

Författare: Erik Hector
Datum: 12 september
Ämnen: Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift kring substantiv

Beskrivning

Genomgång av hur vi använder bestämd och obestämd form av substantiv i olika satskonstruktioner, exempelsatser, regler och övningar.

Materialet är ett underlag för några lektioner kring detta ganska snåriga område. Vi har alla hört någon elev säga t ex: "Jag bor tillsammans med min familjen."    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.