2

Lektion : Ryska Revolutionen

Författare: Monika Keller
Datum: 10 september 2019
Ämnen: SV/SO, Historia, Samhällskunskap, SO
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Introduktion och diskussion

Beskrivning

PowerPoint om Ryska Revolutionen. Genomgång från Tsarväldet till järnridåns fall. 

Med diskussionsfrågor.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.