4

Lektion : Djur i Sverige SFI Kurs C

Författare: Erik Hector
Datum: 6 september 2019
Ämnen: Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Tema kring djur i Sverige

Beskrivning

Övning i läsförståelse och formulering av egna reflexioner.

Ett antal vanliga vilda djur i Sverige beskrivs. Läsning och förståelse blir första arbetsmoment.

Eleverna kan få i uppgift att välja ut ett djur var, söka någon kompletterande faktauppgift, exempelvis via Google, och muntligt presentera "sitt" djur för klassen.

Frågor kring texterna ska besvaras skriftligt.

En serie frågor med val mellan "rätt" och "fel" bekräftar förståelsen av texterna.

En kort inledning berättar något om Allemansrätten i Sverige    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.