4

Lektion : Vi går till Biblioteket.

Författare: Britthelen Almqvist
Datum: 4 september 2019
Ämnen: SV/SO, SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 1–2
Lektionstyp: SFI A-kurs

Beskrivning

En lektion som är lämplig att ha innan ett biblioteksbesök.

Bra för sfi a- kurs.

Läs texten och förklara orden.

Träna att skriva orden i singular och plural.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.