1

Lektion : Tempus i folksagan "Peter och vargen" SFI Kurs C och D

Författare: Erik Hector
Datum: 4 september 2019
Ämnen: Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Läsförståelse och val av tempus

Beskrivning

Sagan  "Peter och vargen" berättas i texten, men med luckor för verb. Eleverna får en lista på de verb som kan användas, och ska själva välja rätt tempus. Även perfekt och pluskvamperfekt måste vara genomgångna i klassen.

En särskild poäng med övningen är att sagan berättas i många kulturer i olika form.

De elever som har kommit längst i sin språkutveckling kan arbeta med texten utan den bifogade verblistan. Då är uppgiften en verklig utmaning!

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.