11

Lektion : Vanliga verb - illustrerat

Författare: Leif Bengtsson
Datum: 4 september 2019
Ämnen: SV/SO, SFI
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett illustrerat blad med de vanligaste verben i tre tempus. Lämplig för kurs B.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.