5

Lektion : Ordföljd i meningar med bisats SFI Kurs D

Författare: Erik Hector
Datum: 4 september 2019
Ämnen: Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Konstruktion med bisats

Beskrivning

Systematisk genomgång av ordföljd vid olika former av bisats - med underordnad konjunktion, indirekt tal, indirekt fråga, frågeord (frågande pronomen och adverb) och relativt pronomen. Kort grammatisk genomgång av varje form. Underlag för genomgång i klass och för elevernas egna arbete.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.