3

Lektion : Ng-ljudet Uttal SFI Kurs A och B

Författare: Erik Hector
Datum: 30 augusti 2019
Senast uppdaterad: 4 september 2019
Ämnen: Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Uttal och stavning av Ng-ljudet

Beskrivning

Ng-ljudet är svårt för många som börjar lära sig svenska. Ofta uppfattar eleverna inte att det är fråga om ett ljud som inte finns i alfabetet, utan säger N+G som separata fonem.

En kort genomgång av hur man uttalar Ng-ljudet och skiljer det från N- respektive G-ljuden. Bilder och exempel som läraren visar och samtalar kring med klassen. Vilka ord med ng-ljudet har eleverna stött på?    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.