17

Lektion : Utveckla meningar/Målande språk

Författare: Oscar Mårlind
Datum: 27 augusti 2019
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Svenska

Beskrivning

Den här övningen fungerar fint för att få eleverna att utveckla språket i sina texter! Jag brukar dela in eleverna i grupper om 2-3 för att tillsammans utveckla meningarna. Jag brukar också uppmuntra dem att "överdriva" utvecklandet av sina meningar.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.