2

Lektion : Tempus, de mest använda i svenska språket Sfi Kurs C och D

Författare: Erik Hector
Datum: 19 augusti 2019
Ämnen: Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Förståelse av svenskans tempus

Beskrivning

Affischer i A4 (och elevsammanfattning i litet format) med de sex tempus som elever inom sfi stöter på och behöver kunna använda i sina texter.

Affischerna är avsedda att sättas upp i klassrummet efter hand som olika tempus gås igenom i undervisningen, med luckor för övriga tempus - först presens, sedan preteritum, futurum o s v. 

Jag har haft stor nytta av affischerna när tempus behöver förklaras återkommande i studierna. Jag har pekat och repeterat många gånger!

Viktigt är givetvis att eleverna förstår att tempus anger tidsmässiga relationer mellan händelser, inte tidens längd. I pluskvamperfekt kan vi berätta om något som hände nyss, inte bara om det som hände för länge sedan: "Jag hade just kommit hem från jobbet idag när telefonen ringde."  

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.