3

Lektion : P.F. Hur duktig är du på att lyssna och förklara?

Författare: Anna Bygren
Datum: 9 augusti 2019
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: LPP – Lokal pedagogisk planering

Beskrivning

Lektionen börjar med att vi tittar på var för typ av tavlor Pettson har på väggarna. 

Varför är det kor? Vad har eleverna på sina väggar? Har man samma typ av konst över hela världen? Hur ser klimatet ut i olika delar av världen och vilka djurtyper finns det?

Kan man beskriva skillnader mellan olika tavlor? Hur gör man det? Eleverna får träna på att beskriva.

Detta är en lektion kopplad till boken Findus flyttar ut skriven av Sven Nordqvist. 

I början på de lektioner som kopplas till boken har jag skrivit förkortningen P.F. en förkortning för Pettson och Findus.  

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.