11

Lektion : Personliga pronomen som subjekt och objekt (bildstöd)

Författare: Håkan Gunnarsson
Datum: 16 juli 2019
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska
År: Grundskola år 1–4
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Övning på personliga pronomen som subjekt och objekt. Inom SFI kan den pga bildstödet vara lämplig för studieväg 1 och 2.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.