4

Lektion : Hanteringen av odöda - lärarhandledning

Författare: Daniel Karlsson
Datum: 1 juli 2019
Senast uppdaterad: 1 juli 2019
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Läsning, muntligt, diskussion, litteraturanalys

Beskrivning

Lärarhandledning till John Ajvide Lindqvists roman Hanteringen av odöda. Planeringen sträcker sig över sex veckor och innehåller:

1. Diskussionsunderlag till fyra litteratursamtal samt förklaring till litteratursamtalen baserad på aktuell teori om läsundervisning och litteratursamtal

2. Förslag på praktisk arbetsgång

3. Förslag på utformning av avslutande litteraturanalys

 

Meddela gärna eventuella fel och förbättringsförslag.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.