3

Lektion : Olika typer av kartor

Författare: Hannah Persson
Datum: 1 juli 2019
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

I den här övningen ska eleverna hitta egna typer av kartor (tematiska, topografiska och politiska). De ska även tolka kartorna och förklara vad de visar. Vi lät eleverna hitta egna kartor och sedan delade vi med oss i hela gruppen och de fick se varandras kartor och tolkningar.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.