2

Lektion : Memory jordens inre och yttre krafter

Författare: Hannah Persson
Datum: 1 juli 2019
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Begreppsövning. Samarbetsövning.

Beskrivning

Ett memoryspel där eleverna först ska skriva en egen förklaring till bilderna/begreppen. Sedan klipper de ut samtliga "rutor" och vänder dem upp och ner. Slutligen ska de para ihop tre "rutor" det vill säga begrepp med bild och förklaring.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.