1

Lektion : Denverövning - beskriva ett land med hjälp av kartboken

Författare: Hannah Persson
Datum: 1 juli 2019
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En arbetsuppgift där eleverna dels tränar på att använda sig av olika typer av kartor i kartboken och tolka dem och dels på att skriva längre resonerande svar utifrån den fakta de hittar. 

Har använt uppgiften i årskurs 6, men tror att den passar bra i årskurs 7 också. Går även bra att välja andra länder än de som jag angivit i uppgiften.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.