2

Lektion : Skolmatens betydelse för elevernas hälsa och prestation

Författare: Lena Hast Gustafsson
Datum: 3 juni 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Google presentationer

Beskrivning

Genom en serie presentationer för elever, av olika värdefulla livsmedel, enkel näringslära och vad som ligger till grund för skolmatens utformning medvetandegörs skolmatens betydelse för hälsa och prestation. Presentationerna stöttas upp med en lärarhandledning med länkar till instuderingsmaterial för läraren.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.