1

Lektion : Hälsopedagogik - Hälsa på individnivå

Författare: Charlotte Eriksson
Datum: 27 maj 2019
Ämnen: Prog Spec, Omvårdnad
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Lektionen är planerad för gymnasieämnet Hälsopedagogik. Tilltänkt elevgrupp är elever som läser Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux. Dessa elever är vuxna och de går utbildningen som ett flexibelt kursupplägg vilket innebär att 2 dagar i veckan är de inne på skolan och har lärarledda lektioner och resten av tiden kan de själva bestämma över när de ska studera för att utbildningen lättare ska kunna passa in i ett fungerande vuxet familjeliv.

Lektionen går ut på att eleven ska förbereda, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett MI-samtal utifrån en hälsodeklaration.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.