4

Lektion : Programmering i matematik (Geometri)

Författare: Ramadan Abdelall
Datum: 27 maj 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

“Programmering är en del av den digitala kompetens som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. I programmering ingår att skriva kod men det ska också̊ ses i ett vidare perspektiv som omfattar kreativt skapande, styrning och reglering, simulering samt demokratiska dimensioner” (Skolverket, juni 2017).    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.