12

Lektion : Träning på ordföljd - ordkort och färgkodat satsschema.

Författare: Daniel Karlsson
Datum: 20 maj 2019
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år F–9
Lektionstyp: Övningsuppgift

Beskrivning

Träning på ordföljd - ordkort och färgkodat satsschema. Jag laminerade ordkorten och skrev ut satsschemat på A3. Eleverna satt i grupper om 3 - 4. 

Materialet kan användas som delmoment i satslära. Övningen är mycket mer givande om eleverna har fått undervisning om satsdelar i nära anslutning till genomförandet. 

Färgkodningen fungerar bra för eleverna som inte förstår metaspråket. 

Kan användas för såväl nyanlända som modersmålstalande för att förstå satslära och vid behov träna ordföljd. 

Notera att det bara är ett huvudsatsschema. 

Meddela gärna om det är något fel i materialet!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.