8

Lektion : Biologi, utomhuslektion på våren

Författare: Malin Videhall
Datum: 9 maj 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, Kemi
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Utelektion

Beskrivning

En uppgift att genomföra i en närliggande blandskog. 

Eleverna fick arbeta två och två med uppgifterna. När de är klar med en uppgift bockar de för rutan till höger om uppgiften. 

Uppgiften kan utföras i skogen och följas upp inomhus vid ett annat tillfälle.

Syftet är att bland annat eleverna ska upptäcka vad som finns i skogen, nyttja sina tidigare kunskaper och komma med gissningar grundade i tidigare kunskaper i de frågor som är av mer öppen karaktär. Kan förstås användas som en uppstart bara för att få igång tankarna på vad som finns i närmiljön.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.