2

Lektion : WaterAid in India

Författare: Kerstin Boberg
Datum: 7 maj 2019
Senast uppdaterad: 12 maj 2019
Ämnen: SV/SPRÅK, Engelska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

En uppgift som kan användas i Engelska 5 och som berör en engelskspråkig kultur - Indien, med en tydlig verklighetsförankring i en verklig organisation - WaterAid.

Eleven får dels skriva en ansökan på mail om att bli volontär och dels spela in en muntlig presentation om sociala problem i landet och vad som kan göras, för att sedan skicka in till 'huvudkontoret'. Uppgiften inkluderar nyhetstidningar, radio och tv samt internet.

Alla källor är OER och filmer och länkar är klickbara direkt i dokumentet (som är adresserat direkt till eleven).

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.