9

Lektion : Matris muntliga presentationer

Författare: Sara Tärnqvist
Datum: 6 maj 2019
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Lärandematris som används både vid bedömning av presentationer och när eleverna ska träna själva för att visa vad som ska finnas med för att nå de olika kunskapskraven.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.