5

Lektion : Bingo med två 1-6 tärningar

Författare: Mårten Persson
Datum: 29 april 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Spel

Beskrivning

BINGO MED TVÅ TÄRNINGAR

  • En bingobricka per elev (lämpligt att börja med)
  • Det finns 32 olika brickor
  • Läraren lägger två 1-6 tärningar i en liten burk och skakar med handen för öppningen
  • Läraren skriver multiplikationen på tavlan
  • Eleverna kryssar för produkterna på sin bricka
  • Bingo får man vågrätt. 1,2 och 3 rader (samt full bricka)
  • Frirutan innebär att man bara behöver 4 st produkter på den raden för att få bingo.

En snabbare variant är att läraren använder produkter från en egen bricka för att göra multiplikationer. När läraren använt alla produkter på sin bricka bör alla ha fått full bricka.

 

Lycka till!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.