3

Lektion : Medelvärde, medianvärde och typvärde

Författare: Martin Eriksson
Datum: 11 april 2019
Senast uppdaterad: 29 april 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

OBS! felaktig enhet vad gäller uppgiften som handlar om skostorlek. Det ska naturligtvis INTE vara tum/inch. Bortse från detta. 

 

Kortare och enkla klass- eller gruppövningar för att introducera och träna på att räkna ut medelvärde, medianvärde och typvärde.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.