11

Lektion : Medeltiden Brev

Författare: Emma Johansson
Datum: 5 april 2019
Ämnen: SV/SO, Historia, SO, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Jag gav eleverna den här uppgiften efter att vi arbetat med medeltiden. Vi hade haft tre provtillfällen som vi kallade checkpoints. Utöver det ville jag ge dem ytterligare möjlighet att visa sina kunskaper och sin förståelse för medeltidens förhållanden, skeenden och gestalter. För mina starka elever var detta en chans att visa mig djupare kunskap och förståelse än vad checkpoint 1-3 hade gjort. Några ville skriva fler brev och låtsas vara andra medeltida personer, till exempel en känd kung eller storman/adelsman. För mina svaga elever var detta en till chans att träna på och få godkänt på kriterierna uppgiften berör.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.