42

Lektion : Do, don't, does, doesn't, did, didn't

Författare: Ai-Chinh Nguyen
Datum: 1 april 2019
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 2–4
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsblad för att träna på do, does, did.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.