Lektion : Krisberedskap – vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Sponsor: Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
Datum: 22 mars
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: samtal-/diskussioner, temaarbete

Beskrivning

lektion.se Krisberedskap – vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? lektionsbild

 

Många i Sverige saknar idag kunskap om samt hur de kan förbereda sig för olika samhällsstörningar när det man tar för givet plötsligt slutar fungera. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför fått i uppdrag att öka människors kunskap om förberedelser för olika samhällskriser. Målet med skolmaterialet är att eleverna ska känna att de själva kan påverka sin situation genom att vara mentalt och praktiskt förberedda när till exempel en storm orsakar en längre tids strömavbrott.

 

Materialet kan med fördel användas som en del av en temadag kring krisberedskap där skolan bjuder in den lokala räddningstjänsten, någon lokal frivilligorganisation eller kommunens krisberedskaps-samordnare som kan berätta om deras arbete, berätta om lokala risker och hot, visa en krislåda eller demonstrera hur ett stormkök fungerar.

 

Innehåll och upplägg

Temapaketet kan lärare använda under Krisberedskapsveckan, den 6 till 12 maj, eller vid andra tillfällen under året. I paketet ingår en så kallad diskussionsduk, en lärarhandledning samt en lärarpresentation. Diskussionsduken, som eleverna arbetar med gruppvis, är indelad i fyra områden:

 

  • Någon gång händer det.
  • Så påverkas du av en samhällskris.
  • Så förbereder du dig.
  • Så klarar du en kris.

 

Diskussionsduken skickades ut till samtliga högstadieskolor våren 2018 i samband med #Krisberedskapsveckan. Det går även bra att trycka nya diskussionsdukar. 

Skriv ut diskussionsduk här

 

Syfte och kunskapsmål med materialet.

Syftet med skolmaterialet om krisberedskap är att skapa insikt om vilka olika typer av krissituationer Sverige kan drabbas av, få insikt om vilka konsekvenser olika typer av krissituationer kan få för mig och deras nära, öka kunskapen om saker som kan vara bra att ha hemma för att vara så förberedd som möjligt om något händer, att förmedla budskapet om att den som är förberedd kan känna sig tryggare samt öka kunskapen om hur man får veta att det inträffat en samhällskris, var man kan hitta mer information, vikten av att vara källkritisk och att inte sprida falsk information.

 

Efter att ha gått igenom materialet bör eleverna:

 

  • Förstå vad som menas med att samhället kan drabbas av kriser.
  • Känna till hur man som enskild kan skaffa sig en egen hemberedskap inför exempelvis ett långvarigt elavbrott och var man hittar viktig information före och under en kris.
  • Känna att de själva kan påverka sin situation genom att vara mentalt förberedda på krissituationer som t ex ett längre elavbrott och gärna vidareförmedla informationen till vårdnadshavarna så att familjens hemberedskap höjs rent praktiskt.
  • Veta att man ska ringa 113 13 om man vill ha eller lämna information om allvarliga olyckor och kriser som inträffat.

     

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.