7

Lektion : Texttyper

Författare: Ida Hogedal
Datum: 19 mars
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

I den här powerpointen går vi igenom olika texttyper utifrån samma fiktiva händelse. I noteringarna finns även enkla beskrivningar av varje texttyp.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.