1

Lektion : Geometriska former med trolldeg

Författare: Hanna Hansson
Datum: 19 mars 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

UPPGIFT BESKRIVNING

Denna lektion är en efterföljare av en föregående lektion där eleverna arbetade med måttenheter och tillsammans med läraren bakade trolldeg som nu ska användas. Eleverna delas upp i tre grupper och läraren kommer att ha tre stationer redo. Vid varje station finns det en stencil med en checklista och beskrivning på en vad som kännetecknar den geometriska form som eleverna ska konstruera. De tre olika stationerna innefattar, cirklar, fyrhörningar och trianglar. Detta är en bra övning då den kan nivå anpassas väldigt enkelt, 2D och 3D om önskas. När alla elever har fått konstruera tre geometriska former ska de tillsammans diskutera deras konstruktion     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.