3

Lektion : Utvandrarna

Författare: Åsa Söderström
Datum: 18 mars
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Lärarplanering för högläsning, sånger, dagboksskrivande, filmvisning Och författarporträtt. Samarbeta om möjligt tematiskt med historieämnet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.