1

Lektion : Noveller i år 9

Författare: Åsa Söderström
Datum: 18 mars
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Genregenomgång, novellanalys och egen skrivprocess    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.