7

Lektion : När hundarna kommer och mordet på John Hron

Författare: Åsa Söderström
Datum: 18 mars
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Arbetsområde med romanläsning och boksamtal samt en resonerande text med tre källor: roman, radiodokumentär och film.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.