Lektion : EU val 2019 - Ordförståelse, söka fakta och information, diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och gruppuppgift

Sponsor: MTM – LL-förlaget och 8 Sidor
Datum: 14 mars
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, HUM/SAM, Samhällskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Ordförståelse, informationssökning, diskussion- skrivuppgifter

Beskrivning

 

Den 26 maj 2019 är det dags att rösta till Europaparlamentet.
Alla medborgare i EU:s medlemsländer kan då rösta på vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande 5 åren.

I detta arbetsmaterial ges förslag på hur man kan arbeta med EU-valet 2019 i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan användas i den ordning man önskar. Vill man kan man också välja att endast arbeta med en eller ett par av uppgifterna.

I lektionen finns:

 • Ordförståelse med begreppskort eller tankekarta
 • Söka fakta och information om Vad är EU, vad gör EU och hur styrs EU?
 • Diskussionsuppgifter: Elevernas egna tankar om EU-valet,  Öka valdeltagandet i EU-valet, Varför röstar väljarna olika i EU-valet och riksdagsvalet?
 • Skrivuppgifter: Vad är Europaparlamentet? Jämförelse mellan den svenska riksdagen och Europaparlamentet. Venndiagram och Skrivmall ingår.
 • Gruppuppgift: Vilken fråga tycker de politiska partierna är den viktigaste att arbeta med i EU?, arbetet genomförs i hem- och expertgrupper.

Material till lektionen, allt är fritt

 • Material från tidningen 8 sidor, digital version:
 • Sveriges Riksdags EU-information,
 • Lättläst om Europaparlamentet,
 • Boken Valskola 2018 (kapitel 8 ”Valet till Europaparlamentet”)

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program. Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.

   

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.